vvv
vvv
vvv

Teisinė informacija

DATA APRAŠYMAS  
2005-03-24 LR Aplinkos apsaugos įstatymas Nr.5-75
2003-01-01 LR Atliekų tvarkymo įstatymas Nr.VIII-787  
2003-12-30 Atliekų tvarkymo taisyklės Nr.722  
2003-12-30 Atliekų tvarkymo taisyklių Nr.722 PRIEDAS  
2007-01-23 Atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimas Nr.D1-52  
2007-01-23 Atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimo Nr.D1-52 PRIEDAS  
2003-09-25 Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarka  
2003-12-24 Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklės Nr.710  
2003-12-24 Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių Nr.710 PRIEDAS  
2005-08-29 Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių pakeitimas Nr.D1-420  
2005-08-29 Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių pakeitimo Nr.D1-420 PRIEDAS  
2004-03-31 Naudotų automobilių sudėtinių dalių tinkamumo toliau vartoti ir realizavimo tvarka Nr.4-97  
2005-06-21 LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas Nr.X-258  
2007-04-02 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas Nr.D1-193  
2005-06-29 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklės Nr.D1-330  
2005-06-29 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių Nr.D1-330 PRIEDAS  
2006-10-31 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių pakeitimas Nr.D1-503  
2006-03-24 Transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo tvarkos aprašas Nr.3-114  
2006-03-24 Transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo tvarkos aprašo Nr.3-114 PRIEDAS  
2001-03-30 Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, pirminės apskaitos ir kontrolės tvarka Nr.171  
2004-12-17 Atliekų apskaitos ataskaitos duomenų surinkimo, apdorojimo ir ataskaitų rengimo tvarkos aprašo Nr.D1-657 PRIEDAS  
2004-12-17 Atliekų apskaitos ataskaitos duomenų surinkimo, apdorojimo ir ataskaitų rengimo tvarkos aprašas Nr.D1-657  
2007-12-19 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisykliu pakeitimasNr.D1-660  
2006-07-13 Kelių transporto priemonių registravimo taisyklės Nr.IV-268  
2007-12-27 Kelių transporto priemonių registravimo taisykliu pakeitimas Nr.IV-447  
2003-12-19 Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklės Nr.684  
2003-12-19 Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių Nr.684 1 PRIEDAS  
2003-12-19 Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių Nr.684 2 PRIEDAS  

 

© 2009 LIETUVOS DEMONTUOTOJŲ ASOCIACIJA