Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos 2013 metų ataskaitų pateikimo terminas - 2014 m. vasario mėn. 10 d.vvv
vvv
vvv

Informacija ruošiama. Užsukite vėliau.

© 2009 LIETUVOS DEMONTUOTOJŲ ASOCIACIJA