Naujienos

Lieka mėnuo iki transporto priemonių gamintojams/importuotojams numatyto termino 2013 06 01 teikti transporto priemonių teikimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitas. Kalbant parasčiau, tai atėjo laikas apsispręsti ar realiai prisidėti prie eksploatacijai netinkamų transporto priemonių (ENTP) tvarkymo, ar „maitinti“ parazituojančius kanceliarinius darinius. Ši tema kelia aistras ir kuo arčiau ataskaitų teikimo termino pabaiga, tuo daugiau emocijų.

  Laikas vietoje nestovi – sena gera tiesa. Jau metai nuo mūsų asociacijos suvažiavimo (2012 04 27), kuris įkvėpė mus, kitus suerzino ir malonu pastebėti, kad pažvelgus atgal yra kuo pasidžiaugti.

                  Artėjant, Atliekų susidarymo ir tvarkymo metinių ataskaitų (Ataskaitų) ir ENTP tvarkymo taisyklių priedų Nr. 4 ir Nr. 5 (Priedai) teikimo deadlin`ui, pradėjus aiškintis šių dokumentų pildymo ypatumus, iškilo daugybė klausimų. Siekiant išsiaiškinti ENTP demontuotojams kilusius klausimus, kreipėmės į kontroliuojančių institucijų specialistus. Surinkus ir apdorojus gautą informaciją ... aiškiau nepasidarė. Dideliam mūsų nusistebėjimui, dalis specialistų į kuriuos kreipėmės, nuoširdžiai stebėjosi minėtuose, Prieduose esančiais nurodymais.

Pradėti susitikimai su transporto priemonių importuotojais, padeda geriau susipažinti ir įsigilinti į tai, kaip ENTP tvarkymo užduočių įgyvendinimas suprantamas iš transporto priemonių importuotojų pusės. Malonu pastebėti, kad visų, su kuriais teko bendrauti, importuotojų požiūris į esamą situaciją ENTP tvarkymo sektoriuje, iš esmės sutampa su mūsų požiūriu. Viename iš susitikimų buvo pateiktas vaizdingas palyginimas dėl teikiamų ataskaitų „kaip prisidėti prie saulės patekėjimo už 10 Lt., ir pateikti ataskaitą kaip tai įtakojo saulės patekėjimą nustatytu laiku“. Tai dar kartą patvirtina, kad, ENTP tvarkymas ir transporto priemonių importuotojams keliami reikalavimai nepakankamai reglamentuoti, paliktos nišos sudaro sąlygas tarpti „parazitiniams“ dariniams.

Pavasaris, nors ir vėluodamas, jau beldžiasi, tačiau LR AM ministro įsakymas Nr. D1-64 „Dėl turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dar „įšalęs“ Aplinkos apsaugos agentūroje. Keistai atrodo ir kelia sumaištį atliekų susidarymo ir tvarkymo metinių ataskaitų teikimo situacija, kuri neįgauna konkretumo.

Atsižvelgiant, kad dar nėra galimybių naudoti elektroninio duomenų teikimo sistema e-ASTA, Aplinkos apsaugos agentūra patenkino mūsų prašymą atidėti minėtų ataskaitų teikimo terminus.

Panašu, kad sąrašas įmonių turinčių teisę išrašyti, atliekų sutvarkymą patvirtinančius, dokumentus – užšalo, nesitraukianti žiema paveikė ir institucijų darbą. Norisi tikėti, kad taip ilgai vertinami, mūsų įmonių priduoti dokumentai įtraukti į minėtą sąrašą, nepasimes ir tirpstant sniegui sulauksime džiugių naujienų. Kaip teisingai pastebėta viename iš komentarų: „LR AM 2013 01 29 įsakymo D1-64 punktas3 skelbia, kad gavus 2,1 ir 2,2 punktuose nurodytus dokumentus, per 7 darbo dienas... “. Nesunku pastebėti, kad minėtas LR AM ministro įsakymas yra nevykdomas ...

Praėjusį penktadienį, kaip ir buvo pranešta, LR aplinkos ministerijoje vyko diskusija dėl dokumentų, įrodančių apmokestinamųjų gaminių atliekų, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir alyvos atliekų sutvarkymą, išdavimo.

Šiandien LR AM svarstomi dokumentų, įrodančių apmokestinamųjų gaminių atliekų, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir alyvos atliekų sutvarkymą, išdavimą reglamentuojančių teisės aktų projektai. Nors dar nėra patvirtintas mūsų įmonių įtraukimas į šį sąrašą (bet prašymai neatmesti), tačiau įmonės jau aktyviai dalyvauja diskutuojant dėl minėtų dokumentų išdavimo ir reglamentavimo tvarkos. Pritariame daugumos išsakytai nuomonei dėl biurokratinės naštos didinimo, bet šis klausimas nors ir tiesiogiai susijęs su Jūsų keliamu klausimu, šiandien svarstomas nebus. Manau, kad prie šio klausimo galėsime grįžti pasibaigus atliekų tvarkymo ataskaitų pildymui ir susisteminus gautas pastabas, parengsime siūlymus dėl biurokratinės naštos mažinimo mūsų verslui. Šiandien svarstomas įsakymo projektas dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Vėluojant pavasariui ir belaukiant sprogstančių pumpurų, labai sparčiai „sproginėja“ teisės aktų projektai. Belaukiant Aplinkos apsaugos agentūros sprendimo dėl demontuotojų įtraukimo į įmonių, turinčių teisę išrašyti atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus, sąrašą. Jau gautas derinimui teisės aktas dėl šiame „sąraše“ esančių įmonių prievolių išrašant minėtus dokumentus. Terminai, kaip visada paskutiniu metu – olimpiniai, jau šį penktadienį siūlomas šio teisės akto projekto aptarimas.

Partneriai