Naujienos

Liepos mėnesį pradeda veikti nauja VĮ „Regitra“ paslauga transporto priemonių valdytojams – elektroninės transporto priemonių registravimo paslaugos. Daugiau kaip tris metus ruoštas projektas  birželio mėnesio  26 – 27  dienomis buvo pristatytas suinteresuotai visuomenei. Projektas įgyvendinamas ES struktūrinių fondų lėšomis pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-01 „Elektroninės valdžios paslaugos“. Projektas priartino VĮ  „Regitra“ teikiamas paslaugas naudotojams ir į nebūtį nugramzdino praeityje buvusias eiles ir laiko gaišatį registruojant/išregistruojant transporto priemones. Minėtas projektas leis ne tik registruoti/išregistruoti transporto priemones, bet ir pasitikrinti informaciją apie transporto priemonę, pasitikrinti asmeninius duomenis, užregistruoti sandorius perkant/parduodant transporto priemones ir daugybę kitų paslaugų.

Sparčiai augantis, mūsų verslo atstovų, susidomėjimas kaip bus panaudoti už 2012 metais ENTP tvarkymui skirti pinigai, leidžia tikėtis, kad bent didžioji dalis šių lėšų pasieks ENTP demontavimo įmones.

Tęsiant mums visiems svarbius darbus dėl verslo aplinkos džiaugiamės rezultatais Vilniaus regione.

Demontuotojų asociacija bendradarbiauja su transporto priemonių gamintojais ir importuotojais individualiai organizuojančiais po jų LR vidaus rinkai verslo tikslais tiektų transporto priemonių naudojimo susidariusių eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau –ENTP) tvarkymą.

Puikia žinome, koks sunkus ir pavojingas mūsų darbas – ENTP demontavimas.

Tikra tiesa, kaip sako liaudies patarlė, kad viščiukus skaičiuoja rudenį, tas pats pasakyta ir apie derlių. Mūsų „derlių“ – transporto priemonių importuotojų skirtas lėšas ENTP surinkimui ir perdirbimui,  skaičiuoti galime jau pačioje vasaros pradžioje. Didelių rezultatų tikėtis dar nereikėtų, tačiau gera pradžia – pusė darbo.

Kaip buvome minėję, šių metų gegužės 24 d., LR Aplinkos ministerijoje vyko „Valstybinės atliekų prevencijos programos“ (Programa) viešas pristatymas suinteresuotai visuomenei. Šios Programos paskirtis – išanalizuoti esamą būklę, atliekų prevencijos srityje. Nustatyti 2014-2020 m. atliekų prevencijos prioritetus, tikslus, uždavinius bei priemones jiems įgyvendinti, taip pat jų vertinimo kiekybinius kriterijus, laukiamus rezultatus, Programą įgyvendinančias institucijas.

Daug aistrų kėlęs, ilgai užtrukęs ir griežtos mūsų reakcijos sulaukęs įrašymas į „Sąrašą atliekas tvarkančių įmonių, turinčių teisę išrašyt atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus“, sulaukė patikslinimų. Diskusijos su LR AM ir Aplinkos apsaugos agentūros specialistais, nenuėjo veltui, 2013 m. gegužės 9d (Nr. XII-289) paskelbtas „Atliekų tvarkymo įstatymo“ pakeitimas, kuriame „atsiranda“ vietos ir mums. Minėtas „Atliekų tvarkymo įstatymo“ pakeitimas konkrečiau apibrėžia ir mūsų vykdomą veiklą. Ilgokai užtrukusio bendravimo pasekoje, pavyko pasiekti mums svarbių rezultatų.

Nuoširdžiai tikiuosi, kad pateikta informacija - teisės aktų santrauka, padės Jums įvertinti teisių/pareigų/kaštų tarpusavio santykį. Galėsite, Jums priimtinu būdu, pasirinkti kaip vykdyti ir kokiais kaštais vykdyti, Jums numatytas prievoles.

Visais atvejais esame pasirengę abipusiai naudingam bendradarbiavimui, suteiksime reikiamą informacija, atsakysime į Jums rūpimus klausimus.

Pagaliau gavome atsakymus ir pastabas, į mūsų pateiktus prašymus įrašyti įmones į „Sąrašą turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių sutvarkymą įrodančius dokumentus“ (Sąrašą). Nors ši informacija labiau aktuali įmonėms kurios pateikė tuos prašymus, manome, kad ir kiti mūsų Kolegos įdėmiai seka įvykius susijusius su minėtu Sąrašu.

Partneriai