vvv
vvv
vvv

       Švietėjiški, informaciniai seminarai „Transporto priemonių importuotojams ir perdirbėjams“ praėjo Marijampolėje, Alytuje ir Kaune. Seminarų metu pateikiama informacija, apie netinkamą ENTP tvarkymą, sulaukė mažiau dėmesio nei informacija apie ENTP skiriamą finansavimą ir šių lėšų panaudojimą

       Transporto priemonių importuotojai, su dideliu susirūpinimu sutiko informaciją apie GPAIS sistemoje trūkstamus dokumentus, kurie jau prieš keltą mėnesių turėjo būti įkelti organizacijos, su kuria jie turi sutartis, dėl transporto priemonių importuotojų atsakomybės.

       Atsižvelgdami į seminaruose dalyvaujančių pageidavimus koreguojame seminarų turinį, užklausėme atsakingų institucijų informacijos dėl seminaruose užduodamų klausimų, tiksliname surinktus duomenis apie ENTP finansavimą.

       Artimiausiomis dienomis įkelsime patikslintą susitikimų grafiką, vasara atostogų metas tad tenka taikytis prie aplinkybių. Atitinkamai pagal susirinkusiųjų užduodamus klausimus, iš institucijų gaunamus atsakymus papildysime pranešimus. Atsižvelgdami į pasiūlymus, prieš seminarus paskelbsime pranešimų temas bei santraukas.

       Švietėjišką veiklą dėl ENTP daromo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai tęsiame kartu su ambicinga jaunų auto sportininkų komanda KTK Racing division. Stendai su informacija apie tai, kad ENTP kaip ir kitos pavojingos atliekos, turi būti tinkamai surenkamos, sudarant sąlygas paskutiniam naudotojui nemokamai atiduoti ENTP kiekvienoje apskrityje ir naudojamos bei tvarkomos įmonėse, kurios turi leidimus tokiai veiklai, eksponuojami Kauno Akropolyje. Jaunieji Kolegos, kurie tikrai turi supratimą apie tai kas tinkama eksploatuoti, o kas jau ne, į savo veiklos sklaidą įsitraukė tai kas aktualu transporto priemonių naudotojams.

       Plėsdami bendradarbiavimą su automobilistų bendruomene, nuo pradedančiųjų vairuotojų iki sportininkų, nuo mėgėjų iki profesionalų, pasitelkdami akademinę bendruomenę plečiame švietėjiškos informacijos sklaidą.

© 2009 LIETUVOS DEMONTUOTOJŲ ASOCIACIJA