vvv
vvv
vvv

Seminarų ciklas „Transporto priemonių importuotojams ir perdirbėjams“ startavo Marijampolėje

        Pasklidus informacijai apie galimas sankcijas transporto priemonių importuotojams, Demontuotojų asociacija ėmėsi iniciatyvos informuoti transporto priemonių importuotojus, perdirbėjus ir kontroliuojančių institucijų atstovus. Siekiant pateikti išsamią, objektyvią ir koncentruotą informaciją, į seminarus pakvietėme partnerius, atskirų sričių specialistus.

       UAB „Ekoverslas“ aplinkosaugos ekspertė Indrė Ganatauskaitė supažindino su Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema GPAIS. Transporto priemonių importuotojams privalomomis užpildyti skiltimis joje. Pranešime pateikė informaciją apie prievolių įvykdymo patvirtinimą, ekranvaizdžius su  GPAIS sistemoje įkeltais prievolių patvirtinimais –„atliekų sutvarkymą įrodančiais dokumentais“. Atsakė į susirinkusių klausimus.

       Nacionalinės atliekų tvarkytojų konfederacijos atstovas Ramūnas Kazakevičius pristatė informacija apie transporto gamintojų/importuotojų sumokėtų lėšų panaudojimą. Nustatytas užduotis tvarkant eksploatacijai netinkamas transporto priemones, šią veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Palygino tvarkomų atliekų kainas regionuose, kokia suma pinigų galėtų būti skiriama perdirbėjams už sutvarkytas ENTP, pagal nustatytas užduotis. Pasidalino įžvalgomis apie ENTP tvarkymo perspektyvas, atliekų tvarkytojų bendradarbiavimo galimybes.

       Demontuotojų asociaciją atstovavęs Vidas Pocius kalbėjo apie iškilusias grėsmes transporto priemonių importuotojams, dėl galimai nesąžiningų vienos iš licencijuotų organizacijų veiklų. Atkreipė dėmesį į tai, kad ENTP tvarkytojų veiklos finansavimui trūksta skaidrumo. Pateikė informaciją, kad už 2018 metus, minėta licencijuota organizacija nėra pateikusi transporto priemonių importuotojams patvirtinančių dokumentų GPAIS sistemoje. Pasibaigus ataskaitų teikimo terminams GPAIS sistemoje, tai gali grėsti baudomis.

       Seminaro dalyviai ir organizatoriai aptarė padėtį ENTP tvarkymo srityje, pasikeitė nuomonėmis apie GPAIS reikalavimus, akcentavo tinkamo ENTP tvarkymo svarbą. Buvo akcentuota, kad transporto priemonių importuotojai klaidingai supranta duomenų teikimą organizacijai, kaip GPAIS prievolių vykdymą. Atskirai buvo įvardinta kokią žalą aplinkai ir žmonių sveikatai daro netinkamai tvarkomos, ar netvarkomos ENTP, jose esančios pavojingos medžiagos.

© 2009 LIETUVOS DEMONTUOTOJŲ ASOCIACIJA