Seminarų ciklas patvirtino nuogastąvimus

pexels-photo-2774556.jpeg

Šią savaitę pabaigėme švietėjiškų informacinių seminarų ciklą transporto priemonių gamintojams/importuotojams ir perdirbėjams. Seminarų metu apžvelgėme ENTP keliamą grėsmę aplinkai ir visuomenės sveikatai, aplinkai pavojingų medžiagų tvarkymą, antrinių žaliavų atskyrimą ir panaudojimą, atliekų tvarkymą. Dėkojame visiems seminarų dalyviams už dalyvavimą, klausimus, pasiūlymus. Jūsų aktyvus dalyvavimas padėjo pasitikrinti abejones dėl transporto priemonių gamintojų ir importuotojų atsakomybės ir įvertinti esamą padėtį. Reikia pripažinti, kad didžioji dalis transporto priemonių gamintojų/importuotojų savo GPAIS paskyrose neturi įrodančių dokumentų, kas lems kontroliuojančių institucijų sankcija transporto priemonių importuotojams.

Diskusijos seminarų metu leido plačiau susipažinti su padėtimi regionuose, daug informacijos suteikė dalyvavę kontroliuojančių institucijų pareigūnai. Su dalyvavusiais savivaldybių deleguotais atstovais aptarėme papildančių sistemų kūrimo galimybes, ką tęsime sekančio seminarų ciklo metu.

Surinkta informacija bus panaudota siekiant spręsti mūsų verslui svarbias problemas, nelegaliai veikiančių įmonių prevencija, PVM klausimai ir pagrindinė tema tai transporto priemonių importuotojų skiriamų lėšų efektyvaus panaudojimo kontrolė.

Partneriai