vvv
vvv
vvv

     Seminarų ciklas „Transporto priemonių importuotojams ir perdirbėjams“ pasiekė Panevėžio apskritį. Panevėžio miesto savivaldybėje, už ką dėkojame Panevėžio miesto savivaldybės administracijai ir ypač p. Valdemarui Dapšauskui, susitikome su regione veikiančiais transporto priemonių importuotojais ir perdirbėjais.

    Dar iki pradedant pristatinėti švietėjiško seminaro, apie ENTP keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, temas, užsimezgė diskusija dėl GPAIS apskaitos ir iš jos kylančių klausimų. Dauguma susirinkusiųjų buvo susipažinę, ar net gerokai pasigilinę, į GPAIS apskaitą, išbandę įvairias operacijas, susidūrę su įvairaus pobūdžio problemomis. Buvo malonu diskutuoti su praktikais, pagal galimybes atsakyti į iškilusius klausimus. Atsakyti į klausimus padėjo GPAIS darbo grupėje dalyvaujantis Vidas Pocius. Susirinkus visiems dalyviams teko diskusiją pakeisti į parengtus seminarui pranešimus.

     Pagal parengtą darbotvarkę buvo pristatomi: UAB „Ekoveslas“ pranešimas apie GPAIS įrodančius dokumentus, būtinus transporto priemonių importuotojams, NATK apie transporto priemonių importuotojų skiriamų lėšų panaudojimą, DA dėl ENTP tvarkymo kaštų padengimo, ENTP tvarkytojų finansavimo.

     Visi pranešimai susilaukė didelio dėmesio, buvo prisimintas organizacijos protegavimas, individualiai atsakomybei keliami pertekliniai reikalavimai. Didelio dėmesio sulaukė žinia apie būtinybę turėti įrodančius dokumentus GPAIS apskaitoje. Nuostabą kėlė tai, kad iš organizacijos platinama informacija apie įrodančių dokumentų ne reikalingumą, prieštarauja LR AM išsakytai nuomonei šiuo klausimu. Pagrindinė diskusija pasisuko apie ENTP tvarkymui skiriamų lėšų panaudojimą, to panaudojimo efektyvumą, skaidrumą ir pagrįstumą. NATK pranešime pateikta informacija, kad už vienos ENTP sutvarkymą galėtų būt sumokama 50 – 60 eurų, sudomino ENTP perdirbėjų atstovus. Toliau diskusijoje svarstėme kaip galima ir ar galima minėtas lėšas nukreipti ENTP tvarkytojams, kokius reikalavimus reikia atitikti.

     Draugiškoje aplinkoje vykęs seminaras pasibaigė apibrėžus pagrindines ENTP tvarkymo problemas ir galimus jų sprendimo būdus.

© 2009 LIETUVOS DEMONTUOTOJŲ ASOCIACIJA