Kada keisti automobilių filtrus ir ką su jais daryti panaudojus?

air-filter.jpg

 

Primename vairuotojams kas kiek laiko reikia keisti automobiliuose esančius filtrus:

  • Alyvos filtro  keitimas rekomenduojamas atlikti kiekvieną kartą keičiant alyvą.
  • Kuro filtro keitimas rekomenduojamas atlikti kas 40.000 – 60.000 kilometrų.
  • Oro filtro keitimas rekomenduojamas atlikti kiekvieną kartą keičiant alyvą.
  • Salono oro filtrą rekomenduojama keisti kas metus.

Labai svarbu laiku keisti aukščiau nurodytus filtrus, kitu atveju gali atsirasti tiek variklio tiek sveikatos problemų, bet pakeitus taip pat svarbu nepamiršti filtrais tinkamai atsikratyti. Filtrų atliekas  galima palikti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančioms įmonėms, jeigu asmuo naudojasi šių įmonių paslaugomis, tvarkydamas savo transporto priemonę. Atsakingų vietų, kuriose atliekomis bus pasirūpinta aplinkai saugiu būdu žemėlapis nurodytas čia.

Kodėl yra taip svarbu atliekomis atsikratyti tinkamai?

Rūšiuodami atliekas ir jas priduodami tam nurodytose vietose vengiame atliekų patekimo į sąvartynus, kas pagal atliekų tvarkymo hierarchiją yra mažiausiai pageidaujamas sprendimas. Jei automobilinės atliekos yra išmetamos į komunalinių atliekų konteinerius, labiausiai tikėtina, kad jos atsidurs sąvartyne ir tokių atliekų tvarkytojai neturės galimybės jomis tinkamai pasirūpinti.

Kuro ir tepalų filtrus sudaro metalas, taip pat juose būna ir panaudotos alyvos likučių. Metalas gali būti perdirbamas neribotą kiekį kartų neprarandant jo savybių. Alyva yra pavojinga atlieka, kurioje yra sunkiųjų metalų, kurie gali sukelti vėžinius susirgimus, pažeisti nervų sistemą. Panaudota alyva gali būti regeneruojama ir naudojama toliau, kaip bazinė alyva, iš naujo ją rafinuojant galima ją vėl naudoti varikliams.

Oro filtrus sudaro plastmasė ir filtruojanti medžiaga. Plastmasė gali būti perdirbama nuo 7 iki 9 kartų, o filtruojanti medžiaga panaudojama energijos gamybai (deginimui).

Perdirbant atliekas yra taupomi gamtos ištekliai ir energija. Tinkamas rūšiavimas padeda išlaikyti saugią aplinką žmonių sveikatai.

Partneriai