vvv
vvv
vvv

Geri, blogi darbai dedasi į kiekvieno mūsų kraitelę, pagal kurią spręsis kur keliausime toliau. Seminarai transporto priemonių importuotojams ir perdirbėjams apskrityse, kur kalbame apie eksploatacijai netinkamų transporto priemonių keliamą grėsmę žmonių sveikatai ir aplinkai, tikėtina pateks į gerųjų darbų kraitelę.
Žemaitijos sostinėje Telšiuose, o tiksliau Telšē rinkomės Telšių rajono savivaldybės salėje, už galimybę naudotis nuoširdžiai dėkojame administracijai. Seminaro metu, susirinkusius transporto priemonių importuotojus ir ENTP perdirbėjus domino informacija apie GPAIS apskaitą, ENTP tvarkymo finansavimą. Kaip ir kitose apskrityse, taip ir Telšiuose pinigai už ENTP tvarkymą – perdirbėjų nepasiekia. Transporto priemonių importuotojų GPAIS apskaitose nėra „Įrodančių dokumentų“ už dalyvavimą ENTP tvarkymo sistemos organizavimo finansavime. Dalyvavę konsultantai iš Šiaulių dalinosi informacija ir įspūdžiais apie gaunamus pranešimus iš organizacijos, kuri atsakinga už ENTP tvarkymą. Sulyginus LR Aplinkos ministerijos išaiškinimus šiuo klausimu tapo akivaizdu, kad organizacijos GIA teikiama informacija klaidina ir neatitinka tikrovės. Tenka pripažinti, kad už 2018 metus GIA prisiimtų įsipareigojimų neįvykdė, ir transporto priemonių importuotojų, pasirinkusių kolektyvinę atsakomybę laukia nemalonumai.
Sekantis seminaras yra numatytas Klaipėdoje tikimės įdomios ir naudingos diskusijos.

© 2009 LIETUVOS DEMONTUOTOJŲ ASOCIACIJA