vvv
vvv
vvv

Seminaras Klaipėdoje

Jau tapo įprasta, kad švietėjiškų mokomųjų seminarų „Transporto priemonių importuotojams ir perdirbėjams“ metu, kartojasi klausimai, aiškėja tendencijos. Viena pagrindinių, seminarų metu išryškėjusių, problemų tai, kad transporto priemonių importuotojai maišo GPAIS prievoles - vesti į vidaus rinką išleidžiamų transporto priemonių apskaitą ir GIA teikiamus duomenis supranta kaip GPAIS apskaitos vedimą.

Klastingai „sutapę“ pavadinimai ir tam tikros tendencijos iš kontroliuojančių institucijų pusės suformavo apgaulingą saugumo jausmą, kuris grindžiamas turima sutartimi su organizacija ir mokamais pinigais už eksploatacijai netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimą. Suprantama, kad gilintis į transporto priemonių importuotojams nustatytas prievoles, teisės aktų vingrybes, mažai kas turi galimybių gilintis, todėl pasitikėjimas formuojamas iš viešoje erdvėje ar atsakingų institucijų pateikiamų informacijos šaltinių.

Atskiro dėmesio iš seminaro dalyvių, kurių tarpe buvo ir žiniasklaidos atstovų, sulaukė informacija apie sumas skiriamas visuomenės švietimui ir informavimui. Žiniasklaidos monitoringą atlikę žurnalistai stebėjosi, kaip šimtais tūkstančių finansuojamos, iš transporto priemonių importuotojų skiriamų lėšų, priemonės lieka mažai pastebimos viešoje erdvėje. Buvo diskutuojama kiek atliekų būtų galima sutvarkyti už lėšas, kurios skiriamos mistiniam „visuomenės švietimui, informavimui“.

Dar daugiau klausimų kėlė organizacijų surinktų lėšų panaudojimo tikslingumas, akivaizdus jų trūkumas tvarkant ENTP ir ENTP ardymo metu susidarančias atliekas. Deklaruojami „sutvarkyti“ kiekiai ir jų sutvarkymui skitų lėšų santykis kelia labai daug klausimų ir abejonių organizacijų veikla. Kaip ir anksčiau vykusiuose seminaruose pasipiktinimą kėlė informacija, kad importuotojų GPAIS nėra sukelti atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai. Licencijuotos organizacijos įrodančius dokumentus turėjo sukelti per 42 dienas nuo metų pradžios.

Seminaro Klaipėdoje metu, nudžiugino aktyvus kontroliuojančių institucijų atstovų dalyvavimas, konstruktyvi diskusija, dalykiškas požiūris į verslui kylančias kliūtis dėl GPAIS apskaitos, transporto priemonių importuotojams kylančių kliūčių. Buvo paminėti rezonansiniai įvykiai dėl Klaipėdos uoste sulaikytų transporto priemonių, identifikuojant jas kaip eksploatacijai netinkamas, pagal ENTP nustatymo kriterijus.

© 2009 LIETUVOS DEMONTUOTOJŲ ASOCIACIJA