vvv
vvv
vvv

Eksploatacija netinkamų transporto priemonių surinkėjai ir perdirbėjai domisi ENTP tvarkymo kaštų finansavimu. Pirmieji seminarai Transporto priemonių importuotojams ir perdirbėjams sukėlė daugybę klausimų, dėl ENTP tvarkymui skirtų lėšų panaudojimo tikslingumo bei skaidrumo.

Akivaizdu, kad dar yra kur tobulėti ir transporto importuotojams, kurių didelė dalis sėkmingai vengia savo prievolių vykdymo ir apsiriboja tik „kauferių“ perrašymu. Akivaizdu, kad tai tik laiko „tempimas“ ir jau šiuo metu VĮ „Regitra“ diegiamos priemonės sukels daug rūpesčių.

Grįžtant prie ENTP perdirbėjams skirtų pinigų, nuostabą kelią tai, kad jau daugiau kaip dešimtmetį veikianti „atsakomybė“, per visą grandį įvairių tarpininkų, taip ir nepasiekė ENTP tvarkytojų. Reikia pastebėti, kad vis daugiau transporto priemonių importuotojų registruojantis transporto priemonių importuotojų sąvade, o trumpiau tai GPAIS‘e ir daugiau sumokant už ENTP tvarkymą, ENTP tvarkymas nėra finansuojamas.

Visa informacija apie ENTP tvarkymui skirtas lėšas, turėtų būti vieša, tačiau net ir šis reikalavimas ignoruojamas, viešoje erdvėje galima rasti tik duomenis už kelis praėjusius metus.

  • 2015 m. – 269.692 €
  • 2016 m. – 326.892 €   
  • 2017 m. – 389.055 €

Jei dar sudėsime administravimo ir kitus mokesčius, turėsime arti pusės milijono sumelę. Natūraliai kyla klausimas ar iš pusės milijono radosi nors kiek pinigų padengti ENTP surinkimo ir tvarkymo kaštams, sumokėti konkretiems ENTP tvarkytojams, ar ENTP įgaliotoms surinkimo, priėmimo vietoms?

Pastebime, kad šis klausimas su kiekvienu seminaru, įgauna didėjantį susidomėjimą, manome tikslinga šios informacijos užklausti pas tuos kas disponuoja šiomis lėšomis.

Pabaigai priminsime, kad LR AM 2013 05 29 pateiktoje informacijoje teigiama:

Informacija transporto priemonių gamintojams/importuotojams 2013-05-09:

ENTP tvarkymo finansavimas turėtų būti suprantamas kaip ENTP surinkimo ir tolimesnio sutvarkymo išlaidų apmokėjimas. Transporto priemonių gamintojo ir (ar) importuotojo atliekų tvarkytojui apmokėtos ENTP paėmimo iš atliekų turėtojo ir tolimesnio sutvarkymo išlaidos laikytinos tinkamu minėtos pareigos įvykdymu.

 

© 2009 LIETUVOS DEMONTUOTOJŲ ASOCIACIJA