Automobilių perdirbimas Lietuvoje rodo vis geresnius rezultatus

683d71e2.png

Transporto priemonių perdirbimas yra labai svarbus aspektas žmonių sveikatai ir aplinkai. Neatsakingai palitam dūlėti automobilyje yra daug pavojingų skysčių, kurie išsilieję į aplinką gali pakenkti ekosistemai bei patekti į gruntinius vandenis. Europos sąjungoje yra labai griežtai kontroliuojami automoobilių perdirbėjai, nuolatos yra griežtinami reikalavimai, tai lemia ryškų pasikeitimą statistikoje - rezultatai nuolat gerėja.

Europos Sąjungoje yra nustatyta (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių 2000/53/EB), kad eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) pakartotinis naudojimas ir perdirbimas nuo 2015 metų turi būti ne mažesnis nei 85 %, o pakartotinis naudojimas ir naudojimas ne mažesnis nei 95 %. Eurostat duomenimis, Lietuvoje jau 2008 metais pakartotinis naudojimas ir perdirbimas jau siekė 85 %, o 2017 metais padidėjo iki 94,8 %. Pakartotinis naudojimas ir naudojimas 2008 metais Lietuvoje buvo 85 %, 2015 metais buvo pasiektas nurodytas tikslas, t.y. 95 % ENTP masės buvo pakartotinai panaudota, o  2017 metais šis skaičius išaugo iki 95.1 %.

Lietuva kol kas nėra pirmaujanti šalis Europos Sąjungoje pagal ENTP perdirbimo rodiklius, 2017 metų duomenimis Lietuva buvo 15 vietoje.  Labiausiai išvystytas ENTP tvarkymas yra Kroatijoje, o mažiausius rodiklius pasiekė Malta.

Demontuotojų asociacija nori priminti, kad šios statistikos gerinimas taip pat priklauso ir nuo žmonių sąmoningumo. Eksploatuoti netinkamas transporto priemones būtina atiduoti tokių atliekų tvarkytojams, nes tai yra pavojinga atlieka ir tik jie pasirūpins šių atliekų saugiu sutvarkymu.

 

Partneriai