vvv
vvv
vvv

2,5 milijonų eurų Europos įmonių socialinės atsakomybės potencialo didinimui

13 Europos regionų atstovų susirinkime Žemutinėje Austrijoje praskelbta nauja Europos iniciatyva dėl įmonių socialinės atsakomybės

COGITA – tai naujas tarpregioninis projektas, jungiantis 13 regionų iš visos Europos.
Projekto biudžetas 2.547.790,71 eurų. Šis projektas skatina Europos SVV socialinę ir
aplinkosauginę atsakomybę.

Daugiau informacijos rasite prisegtame dokumente.

© 2009 LIETUVOS DEMONTUOTOJŲ ASOCIACIJA