vvv
vvv
vvv

Demontuotojų asociacijos ir Šiaulių regiono ENTP demontuotojų susitikimas

 

Demontuotojų asociacija 2012 m. spalio 4 d. organizavo susitikimą su Šiaulių regiono ENTP demontavimo įmonėmis, įgyvendinant Demontuotojų asociacijos suvažiavime (2012 09 21) priimtą sprendimą. Suvažiavime buvo nuspręsta organizuoti 8 regionuose susitikimus su juose veikiančių ENTP demontavimo įmonių atstovais, aplankyti šiuose regionuose veikiančius DA narius. Atsižvelgiant į tai, kad Šiaulių regiono atstovai asociacijoje yra aktyvūs asociacijos nariai, pirmam susitikimui buvo pasirinktas Šiaulių regioninio departamento aptarnaujamas regionas. Prieš susitikimą su Šiaulių ENTP demontavimo įmonių atstovais aplankėme DA narius UAB “Mindera“, kuri įsikūrusi judrioje Šiaulių miesto vietoje - Pramonės g. 9. UAB Minderoje susitikome su dienraščio „Šiaulių kraštas“ žurnaliste, atsakėme į klausimus, diskutavome apie transporto priemonių importuotojų mokamus ir ENTP demontuotojų nepasiekiančius pinigus, nelegaliai ENTP demontuojančias įmones ir pavienius asmenis, kitas mūsų verslo aplinką sunkinančias aplinkybes bei sąlygas.  

Susitikimas su Šiaulių regiono ENTP demontuotojais įvyko viešbutyje “Saulininkas“. Jame dalyvavo penkiolikos įmonių atstovai t.y. daugiau kaip pusė regione veikiančių ENTP demontavimo įmonių. Jaukioje viešbučio konferencijų salėje susipažinome ir pradėjome Demontuotojų asociacijos atstovų susitikimą su kolegomis iš Šiaulių regiono. Susitikimo metu buvo pristatyta Demontuotojų asociacijos veikla, atlikti darbai, ateities planai, tikslai ir uždaviniai. Vėliau buvo diskutuojama šiauliečiams ir kitų regionų ENTP demontuotojams rūpimais klausimais, pagrindinės diskusijos sukosi apie jau įsisenėjusias ir naujas problemas trukdančias mūsų verslui.

Demontuotojų asociacijos atstovai informavo kolegas apie 2012 09 21 Kauno Žalgirio arenoje vykusį Demontuotojų suvažiavimą bei Demontuotojų asociacijos surengtą diskusijų forumą “ENTP surinkimo ir apdorojimo tinklas, problemos ir galimybės – pinigai ir atsakomybė”. Šiauliečiams buvo pristayta, diskusijų forume paviešinta oficiali statistika apie tai, kad šalyje yra 461 registruotas transporto priemonių importuotojas, į ką susirinkusieji replikavo, kad vien Marijampolės apskrityje galima suskaičioti tiek, šia veikla besiverčiančių. Tolimesnė informacija apie tai, kad per 2011 metus transporto priemonių importuotojai sumokėjo virš 1.000.000 litų ir nė vienas, susitikime dalyvavęs demontuotojas nėra gavęs net cento už ENTP tvarkymą, sukėlė didelį susirinkusiųjų pasipiktinimą. Prisiminėme “seną kaip pasaulis” nelegalių ENTP tvarkytojų problemą, čia buvo paminėtas ir Ūkio ministerijos vykdomas projektas "Verslą kontroliuojančių institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo koordinavimas", kuriame aktyviai dalyvauja asociacija. Diskusijoje buvo pasikeista nuomonėmis apie Demontuotojų asociacijos veiklą, kitas asocijuotas verlso struktūtas. Įvertinus pateiktą informaciją, diskusijos dalyvių išsakytas mintis bei patirtį susirinkusieji akcentavo, kad būtina dėti pastangas siekiant atgauti už ENTP tvarkymą sumokėtas, transporto priemonių importuotojų skirtas lėšas.      Susitikimo dalyviai akcentavo nelegaliai ENTP demontvimo veikla užsiimančių asmenų bei įmonių daromą žalą verslo sektoriui, aplinkai ir šalies ekonomikai. Diskusijos metu buvo aptarta, nepakankamai kontroliuojama transporto priemonių importuotojų veikla, ENTP bei atliekų apskaitos netikslumai, nepakankamas naudojamų terminų teisinis reglamentavimas ir kiti, mūsų verslui svarbūs klausimai. Buvo prieita vieningos nuomonės, kad būtinas demontuotojų ir įvairių institucijų – tarpžinybinis dialogas. Tikimės,  kad į šias diskusijas ir į Demontuotojų asociacijos veiklą įsitrauks kuo daugiau ENTP demontuotojų, kuriems rūpi mūsų verlo ateitis ir perspektyvos.

Susitikimo pabaigoje vaišinomės Demontuotojų asociacijos simboliu papuoštu tortu, bei kava, o susitikimo metu įvardintus trūkumus ir problemas nusprendėme spręsti bendromis jėgomis.

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems susitikime ir ypač šio susitikimo organizatoriams, DA nariams UAB “Mindera”, UAB “Tauja” vadovams ir ypatingai gerbiamai Elenai Kantauskienei.

 

Skaitytojų komentarai

SmemeKema (lucyhandan36975im@gmail.com)

cr¨¦er un tee shirt personnalis¨¦ gratuit tee shirt rose fluo grossiste tee shirt blanc lunettes marc jacobs rue du tee shirt tee shirt pas cher tee shirt g star tee shirt humour tee shirt afrique tee shirt lonsdale tee shirt imprimer http://www.h55.fr http://www.h88.fr http://www.i66.fr http://www.i99.fr http://www.j33.fr

Įrašyta: 2013-02-24 20:09:38

© 2009 LIETUVOS DEMONTUOTOJŲ ASOCIACIJA