vvv
vvv
vvv

Pasiūlymai naujų kontrolinių klausimynų rengimui

 

Siekiant, kad verslo priežiūros funkcijos valstybėje būtų atliekamos efektyviai, mažėtų verslui tenkanti priežiūros našta ir verslo baudimo politiką keistų konsultavimo praktika, Lietuvoje vykdoma ūkio subjektų priežiūros institucijų pertvarka. Viena iš jos priemonių – verslui aiškių baigtinių tikrinamų aspektų – kontrolinių klausimynų taikymo praktikos įtvirtinimas inspektuojančiose institucijose. Verslo atstovai klausimynų pagalba gali sužinoti ką konkrečiai ir kaip tikrins inspektorius, bei būti tikri, kad nesulaukus baudų už kitų nei klausimyne nurodytų reikalavimų pažeidimą, nebent  piktybiškai nevykdytų tikrintojo nurodymų pasitaisyti arba keltų realią grėsmę aplinkiniams. Taip norima suteikti daugiau aiškumo, skaidrumo ir efektyvumo inspektavimo procesui. Patikrinimų metu naudojami kontroliniai klausimynai skelbiami tinklapyje: http://www.verslovartai.lt/question?business-subject=25

Ūkio ministerija, būdama viena iš pertvarkos koordinatorių, siekia užtikrinti, kad kontroliniai klausimynai iš tikrųjų padėtų verslo atstovams geriau suprasti bei atitikti teisės aktų reikalavimus, atitiktų ūkio subjektų poreikius. Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ (Žin., 2010, Nr. 53-2613; 2012, Nr. 89-4657) 7.4.2 punkte, nurodyta, kad rengiant, keičiant ar periodiškai peržiūrint kontrolinį klausimyną konsultuojamasi su ūkio subjektais, jiems atstovaujančiomis organizacijomis, kitais suinteresuotais asmenimis.

Šiuo metu planuojamas naujas kontrolinių klausimynų rengimo etapas. Maloniai prašome visus pateikti savo nuomonę apie tai kokiose srityse verslo atstovams būtų reikalingi kontroliniai klausimynai be nurodytų minėtame interneto puslapyje. Jūsų pasiūlymai būtų labai naudingi, sudarant ūkio subjektams aktualų ketinamų rengti kontrolinių klausimynų sąrašą, kuris bus teikiamas priežiūros institucijoms. Skubiai lauksime Jūsų atsakymų.

Skaitytojų komentarai

Jordan Shoes 19 Kids (iqlryppdc@gmail.com)

This is due to the simple truth that the rii many benefits over traditional shopping Jordan Shoes 19 Kids And Counting Expecting http://DiscountShoesOnlineppryw.tumblr.com/

Įrašyta: 2015-03-14 22:47:36

jeeoravl (ra.whidetwcu@gmail.com)

Which is perfectly OK. I am saving up for a pair -- my ski gloves have been OK but my fingers sometimes still get cold, so I need a better option. http://www.vinskabet.dk/Parajumpers.html Vlohpr http://www.benjaminslandmarkmonuments.ca/index_cg.asp canada goose kina Jgpdzy If your potential buy is one of the many dazzling authentic Gucci handbags on the market, it will display high-quality, fine stitching throughout the body of the bag. canada goose new york stores canada goose outlet online 1920428747 canada goose winter coats women

Įrašyta: 2013-11-12 10:09:14

SmemeKema (lucyhandan36975im@gmail.com)

tee shirt coton bio tee shirt cheap monday tee shirt humoristique homme i66.fr tee shirt superman lunettes marc jacobs i99.fr tee shirt geek tee shirt ecolo tee shirt bebe tee shirt de grossesse humoristique http://www.i99.fr http://www.h55.fr http://www.h88.fr http://www.j33.fr http://www.i66.fr

Įrašyta: 2013-02-23 21:06:53

Ieva (autokurtas@autokurtas.lt)

Šioje svetainėje(http://www.verslovartai.lt/lt/kontroliniai-klausimynai/specialieji-kontroliniai-klausimynai/) randu visą reikiamą informaciją. Gal būt tik pasigendu informacijos apie apmokestinamų gaminių išleidimą į vidaus rinką. Aišku, šią tvarką reglamentuoja Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas, tačiau kontrolinis klausimynas tikrai praverstų. Ir be abejo, laukiame klausimynų atnaujinimų.

Įrašyta: 2012-08-31 11:22:23

© 2009 LIETUVOS DEMONTUOTOJŲ ASOCIACIJA