vvv
vvv
vvv

Transporto priemonių gamintojams/importuotojams

 

 

Pagal  Atliekų tvarkymo įstatymą (Žin., 2002, Nr. 72-3016), Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą (Žin., 2002, Nr. 40-1499)ENTP tvarkymo taisykles (Žin., 2004, Nr. 50-1676) bei Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisykles (Žin. 2009, Nr. 65-2598nuo 2018 m. sausio 2 d. gamintojų ir importuotojų prievolės yra šios:

  • Registruotis vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje - GPAIS.
  • Vesti apskaitą GPAIS sistemoje ir teikti ketvirčio ataskaitas.
  • Organizuoti ir finansuoti ENTP surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti ir naudojimą.
  • Šviesti ir informuoti visuomenę ENTP  tvarkymo klausimais.

Demontuotojų asociacija kviečia gamintojus ir (ar) importuotojus, kurie dar nevykdo GPAIS apskaitos ir kam reikalinga pagalba, ruošiant minėtas ataskaitas bei jų priedus, kuo skubiau pranešti apie savo poreikius ir pageidavimus įgyvendinant gamintojo/importuotojo prievoles.

 

 

Daugiau informacijos:

 

El. paštu: administracija@autorecycling.lt

 

Tel.: +370 687 55091; +370 687 27451

© 2009 LIETUVOS DEMONTUOTOJŲ ASOCIACIJA