vvv
vvv
vvv

Transporto priemonių gamintojams/importuotojams

 

Gamintojai ir (ar) importuotojai pagal Atliekų tvarkymo įstatymą (Žin., 1998, Nr. 61-1726), Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą (Žin., 2002, Nr. 40-1499)ENTP tvarkymo taisykles (Žin., 2004, Nr. 50-167) bei Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisykles (Žin., 2004, Nr. 50-1676) iki birželio 1d. turi pateikti ataskaitą (duomenis apie importuotas ir pateiktas vidaus rinkai transporto priemones) internetu per e-ASTA - Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenų elektroninio teikimo sistemą. Kartu su ataskaita transporto priemonių gamintojai ir (ar) importuotojai turi pateikti šiuos Ataskaitos priedus:

 

  • ENTP tvarkymo organizavimo aprašymą;
  • ENTP surinkimo sistemos aprašymą ir surinkimo vietų sąrašą;
  • ENTP tvarkymo finansavimo schemos aprašymą;
  • Visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvarkymo klausimais įrodymus.

      

Demontuotojų asociacija kviečia gamintojus ir (ar) importuotojus, kurie dar neparuošė transporto priemonių apskaitos ataskaitų ir kam reikalinga pagalba, ruošiant minėtas ataskaitas bei jų priedus, kuo skubiau pranešti apie savo poreikius ir pageidavimus įgyvendinant gamintojo/importuotojo prievoles.

 

 

Daugiau informacijos:

 

El. paštu: administracija@autorecycling.lt

 

Tel.: +370 607 67666

© 2009 LIETUVOS DEMONTUOTOJŲ ASOCIACIJA