ENTP surinkimo ir perdirbimo sistema turi įgaliotas surinkimo vietas kiekvienoje apskrityje, kuriose galite priduoti savo eksploatuoti netinkamą transporto priemonę, pilnas sąrašas šioje nuorodoje: http://autorecycling.lt/naujienos/entp-surinkimo-sistema

ENTP – tai eksploatuoti netinkama transporto priemonė, tai yra pavojinga atlieka, nebetinkama tolimesniam naudojimui.

Remiantis LR atliekų tvarkymo įstatymo 344 straipsniu, transporto priemonių gamintojų ir importuotojų pareigos:

1) registruotis aplinkos ministro nustatyta tvarka;

2) organizuoti surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais transporto priemones;

3) užtikrinti, kad būtų sudarytos sąlygos asmeniui, kuriam priklausanti eksploatuoti netinkama transporto priemonė neturi rinkos vertės ar ši vertė yra neigiama, nemokamai atiduoti tvarkyti šią eksploatuoti netinkamą transporto priemonę;

4) aplinkos ministro nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo klausimais: apie transporto priemonėse esančias pavojingas medžiagas; eksploatuoti netinkamų transporto priemonių netinkamo tvarkymo poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai; transporto priemonių dalių pakartotinio naudojimo galimybes, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir jų dalių tvarkymo galimybes. Tokia informacija gali būti pateikiama reklaminėje literatūroje, kuri naudojama parduodant transporto priemones;

5) apmokėti šios dalies 2 punkte nurodyto eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo išlaidas, taip pat šios dalies 4 punkte nurodyto visuomenės informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas;

6) tvarkyti transporto priemonių apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Pasirinkdami savo pareigas vykdyti individualiai, jūs tiesiogiai bendradarbiaujate su tvarkytojais, o kolektyviai – bendradarbiaujate su tarpininkais tarp tvarkytojų ir gamintojų – organizacijomis. Vykdant pareigas individualiai Jūsų verslui nereikia mokėti jokių administracinių tarpininkavimo mokesčių.

Gyventojams patiems ardyti automobilius yra draudžiama, kadangi ENTP yra pavojinga atlieka ir ją reikia teisingai nukenksminti bei susidariusias atliekas šalinti tik saugiu aplinkai būdu. Įprastai gyventojai neturi tinkamos įrangos saugiam automobilio nukenksminimui, beje nežino kur dėti ekonomiškai nenaudingas atliekas. Kad taip nenutiktų ir aplinka išliktų saugi, šioje nuorodoje https://esuatsakingas.lt/vairuotojams#atliekos nurodyta, kur ENTP ir susidariusias atliekas galite priduoti.

Partneriai