• Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklės, Žin. 2013, Nr. 77-3901

 

  • Atliekų apskaitos ataskaitos duomenų surinkimo, apdorojimo ir ataskaitų rengimo tvarkos aprašo, Žin. 2011, Nr. 57-2720,

 

 

 

 

Partneriai