vvv
vvv
vvv

Naujienos

GIA - Aplinkos ministerija pradėjo tyrimą dėl įrodančių dokumentų

Transporto priemonių importuotojų atsakomybė - klausimų daug, kada gausim atsakymus ?

Kuom nustebinsime Druskininkų forumo dalyvius

Dėl kokių priežasčių GIA nevykdo prisiimtų įsipareigojimų transporto priemonių importuotojams, GIA nariams, pavedimo davėjams?

Diskusijų forumas „ATLIEKŲ TVARKYMAS 2019”

Transporto priemonių importuotojams ir perdirbėjams, bei ENTP tvarkytojams skirtų seminarų ciklas patvitino nuogastavimus

 Beveik 1000 įmonių savo GPAIS apskaitoje - neturi įrodančių dokumentų. Transporto priemonių gamintojų/importuotojų atstovai piktinasi GIA skleidžiama dezinformacija dėl įrodančių dokumentų.

Klaipėda, seminaras transporto priemonių importuotojams ir perdirbėjams

Licencijuotos organizacijos įrodančius dokumentus turėjo sukelti per 42 dienas nuo metų pradžios.

Seminaras Telšiuose

Tenka pripažinti, kad už 2018 metus GIA prisiimtų įsipareigojimų neįvykdė, ir transporto priemonių importuotojų, pasirinkusių kolektyvinę atsakomybę laukia nemalonumai.

Utenoje - apie ENTP esančias pavojingas medžiagas ir jų keliamą pavojų visuomenės sveikatai ir aplinkai, ENTP surinkimo vietas visose apskrityse.

60 eurų - ENTP tvarkytojui, kada pinigai pasieks ENTP perdirbėjus. Utenoje - apie ENTP esančias pavojingas medžiagas ir jų keliamą pavojų visuomenės sveikatai ir aplinkai, ENTP surinkimo vietas visose apskrityse.

 

ENTP tvarkymui skirtų lėšų panaudojimo tikslingumas bei skaidrumas

Per tris metus, ENTP tvarkymo kaštams apmokėti, transporto priemonių importotojai skyrė:

2015 m. – 269.692 €
2016 m. – 326.892 €    
2017 m. – 389.055 €

 Kiek gavo ENTP perdirbėjai už sutvarkytas ENTP ?

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ PRIPAŽINIMAS EKSPLOATUOTI NETINKAMOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS

Transporto priemonės pripažinimas eksploatuoti netinkama transporto priemone, siūlomi pakeitimai

Seminarų ciklas „Transporto priemonių importuotojams ir perdirbėjams“ pasiekė Panevėžio apskritį

     Pagal parengtą darbotvarkę buvo pristatomi: UAB „Ekoveslas“ pranešimas apie GPAIS įrodančius dokumentus, būtinus transporto priemonių importuotojams, NATK apie transporto priemonių importuotojų skiriamų lėšų panaudojimą, DA dėl ENTP tvarkymo kaštų padengimo, ENTP tvarkytojų finansavimo.

© 2009 LIETUVOS DEMONTUOTOJŲ ASOCIACIJA